När du blivit av med körkortet pga alkohol

När du blivit av med ditt körkort och behöver intyg för att styrka pålitlighet i nykterhetshänseende gäller vanligtvis en observationstid om minst 6 månader, detta räknat från det första besöket, samt att det görs minst 4 provtagningar jämnt fördelade under denna tid.

 

Du kommer även att behöva lämna urinprov för att visa frånvaro av annat substansbruk (drogtest) enligt Transportstyrelsens föreskrifter.

Till de följande provtagningarna meddelas du vanligtvis per SMS med 3 till 5 dagars varsel. För blodprov kan du då använda remissen från oss och lämna provet på din hälsocentral, för ev urinprov får du en tid till vår mottagning. Efter avslutade provtagningar bokas du för ett besök till läkare för utfärdande av läkarintyg, vilket utfärdas efter godkända prover och erlagd betalning, därefter skickar vi intyget till Transportstyrelsen.

 

Exempel kostnad alkohol (6 månader)

1:a besök inkl. en provtagning - 1 500 kr

Provtagning 2 - 1 050 kr

Provtagning 3 - 1 050 kr

Provtagning 4 - 1 050 kr

Läkarbesök för utfärdande av intyg 1 500 kr

 

Totalkostnad för intyg inkl. moms 6 150 kr

Vid förbetalning: 5 800 kr

 

Kostnaderna på Körkortsmottagningen betalas ej av den allmänna sjukförsäkringen eftersom det ej avser sjukvård.

Priset på just ditt körkortsintyg kan variera beroende på din förseelse (hur många och vilka prover som behöver tas, samt antalet intyg).

 

 

Extra provtagning


Avvikande provsvar (förhöjda eller positiva värden) medför extra provtagning som debiteras med 1 000  kronor per provtagning.

 

Det går bra att betala med Swish vid varje besök. Vi tar ej kort.

Välkommen till oss!

 

 

BOKA TID

Boka en tid för ett första besök/inskrivning

via SMS 070-638 43 33.

 

Ange namn, kontaktuppgifter, personnr

samt kortfattat vilken typ av intyg du behöver ta prover för.

 

Du får därefter en kallelse till Ditt första besök.

 

SÅ HÄR GÅR DET TILL

Läs mer här ››

 

HITTA

Första Magasingatan 5

Alderholmen Gävle

 

Läs mer om:

Alkohol- och narkotikaprover ››

TOP

Copyright © Körkortsmottagningen i Gävleborg. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION

Första Magasingatan 5  •  Alderholmen Gävle  •  070-638 43 33

Första Magasingatan 5

Alderholmen Gävle

 

070-638 43 33

Första Magasingatan 5, Gävle
070-638 43 33