Så här går det till

Alkoholprover

 

CDT utgör tillsammans med GT obligatoriska alkoholmarkörer för att avgöra en individs förhållande till alkohol enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125, senast ändrade genom TSFS 2013:2) om medicinska krav för innehav av körkort.

 

Vad betyder ett högt CDT-värde?

Ett förhöjt CDT-värde orsakas i regel endast av alkohol och för att nå över referensvärdet krävs det att konsumtionen är mycket hög. Det behövs ett alkoholintag på i genomsnitt minst 450 gram ren alkohol per vecka eller motsvarande 50-80 gram ren alkohol per dag under de senaste 1-4 veckorna före provtagningen för att nå över referensnivån.

 

Det betyder att du behöver dricka en flaska vin per dag alternativt 3-4 burkar starköl per dag under en längre period för att CDT-värdet ska öka.

 

Hur lång tid tar det innan ett högt värde sjunker?

Det tar minst ett par veckor med alkoholfrihet eller låg konsumtion för att ett förhöjt CDT-värde ska sjunka till normala nivåer.

 

Vad är GT?

GT är en markör för leverskada/påverkan.

 

 

Narkotikaprover

 

Vi tar övervakade urinprov som skickas till Karolinska laboratorium för analys. Laboratorieanalys av droger sker i två steg: först en sållningsanalys (screening) och vid positivt screeningresultat en bekräftande analys (verifikation).

 

Vad menar Transportsstyrelsen med de vanligaste narkotikasubstanserna?

Det är amfetaminer, bensodiazepiner, cannabis, kokain och opiater

Välkommen till oss!

 

 

BOKA TID

Boka en tid för ett första besök/inskrivning

via SMS 070-638 43 33.

 

Ange namn, kontaktuppgifter, personnr samt kortfattat vilken typ av intyg du behöver ta prover för.

 

Du får därefter en kallelse till Ditt första besök.

 

SÅ HÄR GÅR DET TILL

Läs mer här ››

 

HITTA

Första Magasingatan 5

Alderholmen Gävle

 

Läs mer om:

Alkohol- och narkotikaprover ››

 

TOP

Copyright © Körkortsmottagningen i Gävleborg. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION

Första Magasingatan 5  •  Alderholmen Gävle  •  070-638 43 33

Första Magasingatan 5

Alderholmen Gävle

 

070-638 43 33

Första Magasingatan 5, Gävle
070-638 43 33