Problem med körkortet?
Vi hjälper dig!

Körkortsmottagningen i Gävleborg har lång erfarenhet av att utfärda intyg till Transportstyrelsen.  Vår specialistläkare med dubbelkompetens är godkänd av transportsstyrelsen för att skriva samtliga trafikmedicinska läkarintyg.

 

Vänd dig alltså till oss när du på grund av alkohol eller droger behöver intyg för att:

 

  • få behålla körkortet
  • få tillbaka körkortet efter spärrtid
  • få körkortstillstånd
  • ansöka om alkolås

 

Provtagning för urin (drogscreening) sker i våra lokaler.

Alkoholprover tar du genom remiss från oss på valfri vårdcentral/sjukhus. Du sparar både du tid och pengar då du kan ta blodproverna på vilken vårdcentral/sjukhus varsomhelst i landet.

 

Kostnaderna på Körkortsmottagningen betalas ej av den allmänna sjukförsäkringen eftersom det ej avser sjukvård.

Priset på just ditt körkortsintyg kan variera beroende på din förseelse (hur många och vilka prover som behöver tas, samt antalet intyg).

 

Vi önskar både gamla och nya kunder välkomna!

 

Välkommen till oss!

 

 

BOKA TID

Boka en tid för ett första besök/inskrivning

via SMS 070-638 43 33.

 

Ange namn, kontaktuppgifter, personnr samt kortfattat vilken typ av intyg du behöver ta prover för.

 

Du får därefter en kallelse till Ditt första besök.

 

SÅ HÄR GÅR DET TILL

Läs mer här ››

 

HITTA

Första Magasingatan 5

Alderholmen Gävle

 

Läs mer om:

Alkohol- och narkotikaprover ››

 

 

TOP

Copyright © Körkortsmottagningen i Gävleborg. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION

Första Magasingatan 5  •  Alderholmen Gävle  •  070-638 43 33

Första Magasingatan 5

Alderholmen Gävle

 

070-638 43 33

Första Magasingatan 5, Gävle
070-638 43 33