Så här går det till

1. Boka en tid för ett första besök/inskrivning

Kontakta oss via SMS 070-638 43 33. Skriv kortfattat vad för typ av intyg du behöver ta prover för.

Ange namn, kontaktuppgifter och personnr.

Vi bokar därefter en tid åt Dig och du får en kallelse till Ditt första besök.

 

2. Första besök/inskrivning

Vid första besöket, som kan ta upp till en timme, träffar du någon av våra mottagningssköterskor. Du får då berätta om anledning till ärendet, tidigare historik och sjukhistoria. Du kommer också vid detta besök att lämna det första av de prover som krävs av Transportstyrelsen för utfärdande av intyg. Du får även information kring de rutiner som gäller för de följande provtagningarna. Redan när vi startar upp ditt ärende bokar vi in läkartiden.

 

OBS!

Till det första besöket tar du med dig föreläggandet/beslutet du har fått av Transportstyrelsen, ev medicinlista samt ID handling.

 

3. Provtagningsperiod

Till de följande provtagningarna meddelas du via SMS oannonserat med kort varsel enligt Transportstyrelsens krav.

 

För blodprover använder du remissen du får från oss och lämnar provet på lag på hälsocentral eller sjukhus.

För urinprov får du en tid till vår mottagning.

När alla prover är klara får du tiden till läkaren för intygsskrivning.

 

4.Läkarintyg

Läkarintyget som Transportstyrelsen kräver, innehåller 8 sidor med frågor som ska besvaras av läkaren. Där ingår också en bedömning gällande eventuella alkohol-eller drogproblem och prognosen för framtiden.

 

Intyget utfärdas efter godkända prover och erlagd betalning, därefter skickar vi det till Transportstyrelsen.

 

5. Beslut

Transportstyrelsen är den instans som fattar beslut.  När du fått nytt beslut från Transportsstyrelsen t e x angående fler provtagningar så hör av dig så snart som möjligt så bokar vi in dig.

Välkommen till oss!

 

 

BOKA TID

Boka en tid för ett första besök/inskrivning

via SMS 070-638 43 33.

 

Ange namn, kontaktuppgifter, personnr samt kortfattat vilken typ av intyg du behöver ta prover för.

 

Du får därefter en kallelse till Ditt första besök.

 

SÅ HÄR GÅR DET TILL

Läs mer här ››

 

HITTA

Första Magasingatan 5

Alderholmen Gävle

 

Läs mer om:

Alkohol- och narkotikaprover ››

 

TOP

Copyright © Körkortsmottagningen i Gävleborg. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION

Första Magasingatan 5  •  Alderholmen Gävle  •  070-638 43 33

Första Magasingatan 5

Alderholmen Gävle

 

070-638 43 33

Första Magasingatan 5, Gävle
070-638 43 33