Meny Stäng

Alkohol- och narkotikaprover

Alkoholprover

CDT utgör tillsammans med GT obligatoriska alkoholmarkörer för att avgöra en individs förhållande till alkohol enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125, senast ändrade genom TSFS 2013:2) om medicinska krav för innehav av körkort.

Vad betyder ett högt CDT-värde?
Ett förhöjt CDT-värde orsakas i regel endast av alkohol och för att nå över referensvärdet krävs det att konsumtionen är mycket hög. Det behövs ett alkoholintag på i genomsnitt minst 450 gram ren alkohol per vecka eller motsvarande 50-80 gram ren alkohol per dag under de senaste 1-4 veckorna före provtagningen för att nå över referensnivån. 

Det betyder att du behöver dricka en flaska vin per dag alternativt 3-4 burkar starköl per dag under en längre period för att CDT-värdet ska öka. 

Hur lång tid tar det innan ett högt värde sjunker?
Det tar minst ett par veckor med alkoholfrihet eller låg konsumtion för att ett förhöjt CDT-värde ska sjunka till normala nivåer.

Vad är GT?
GT är en markör för leverskada/påverkan.

Narkotikaprover

Vi tar övervakade urinprov som skickas till Karolinska laboratorium för analys. Laboratorieanalys av droger sker i två steg: först en sållningsanalys (screening) och vid positivt screeningresultat en bekräftande analys (verifikation).

Vad menar Transportsstyrelsen med de vanligaste narkotikasubstanserna?
Det är amfetamin, bensodiazepiner, cannabis, kokain och opiater.