Meny Stäng

När du blivit av med körkortet pga alkohol

När du blivit av med ditt körkort och behöver intyg för att styrka pålitlighet i nykterhetshänseende gäller vanligtvis en observationstid om minst 6 månader, detta räknat från det första besöket, samt att det görs minst 4 provtagningar jämnt fördelade under denna tid.

Du kommer även att behöva lämna urinprov för att visa frånvaro av annat substansbruk (drogtest) enligt Transportstyrelsens föreskrifter.

Till de följande provtagningarna meddelas du vanligtvis per SMS med 2 till 4 dagars varsel. För blodprov kan du då använda remissen från oss och lämna provet på din hälsocentral, för ev urinprov får du en tid till vår mottagning. Efter avslutade provtagningar bokas du för ett besök till läkare för utfärdande av läkarintyg, vilket utfärdas efter godkända prover och erlagd betalning, därefter skickar vi intyget till Transportstyrelsen.

Exempel kostnad endast alkohol (6 månader)

1:a besök inkl. en provtagning – 1 500 kr
Provtagning 2 – 1150 kr
Provtagning 3 – 1150 kr
Provtagning 4 – 1150 kr
Läkarbesök för utfärdande av intyg 1 600 kr
Provtagning alkohol + droger: 1500 kr per tillfälle

Kostnaderna på Körkortsmottagningen betalas ej av den allmänna sjukförsäkringen eftersom det ej avser sjukvård.

Priset på just ditt körkortsintyg kan variera beroende på din förseelse (hur många och vilka prover som behöver tas, samt antalet intyg).

Extra provtagning

Avvikande provsvar (förhöjda eller positiva värden) medför extra provtagning som debiteras med 1 100  kronor per provtagning.

Det går bra att betala med Swish eller kort vid varje besök. Vi tar ej kontanter.