Meny Stäng

När du blivit av med körkortet pga narkotika eller läkemedel

När du behöver intyg för att styrka drogfrihet gällande narkotika/läkemedel gäller vanligtvis en observationstid om minst 6 månader, räknat från första besöket. Vanligtvis lämnar du minst 6 urinprover, ibland även blodprover under observationstiden.

Provtagningarna sker oannonserade och med kort varsel (1-2 dagar beroende på aktuell/a substanser) via telefon eller sms.

Efter avslutade provtagningar bokas du för ett besök till vår läkare för utfärdande av intyg enligt Transportstyrelsens föreskrifter. Läkarintyget utfärdas efter godkända prover och erlagd betalning, därefter skickar vi intyget till Transportstyrelsen

Exempel kostnad

1:a besök inkl. en provtagning  1 500 kr
Provtagning 2-6,  1 100 kr vardera (inkl max 5 vanligaste substanser)
Läkarbesök för utfärdande av intyg  1 600 kr

För kiral analys (om du t ex medicinerar med Elvanse), internetdroger och för Anabola steroider gäller nedanstående priser per provtagning.

Kiral analys 1 500 kr
Internetdroger 2 000 kr
Anabola steroider 2 000 kr

Kostnaderna på Körkortsmottagningen betalas ej av den allmänna sjukförsäkringen eftersom det ej avser sjukvård.

Priset på just ditt körkortsintyg kan variera beroende på din förseelse (hur många och vilka prover som behöver tas, samt antalet intyg).

Det går bra att betala med Swish eller kort vid varje besök. Vi tar ej kontanter.

Tid för intyg bokas till läkaren efter att provtagningarna är kompletta och till fullo betalda.

Extra provtagning

Avvikande provsvar, drogscreening som utfaller positiv vid verifiering debiteras med faktisk kostnad för verifieringen samt medför extra provtagning som debiteras med 1000 kronor.

För lågt kreatinin värde dvs utspätt urin innebär omprov som debiteras med 500 kr för en substans och 1000 kr för upp till 5 substanser.