Meny Stäng

Så här går det till

1. Boka en tid för ett första besök/inskrivning
Kontakta oss via SMS 070-638 43 33 (Hudiksvall) 070-638 43 40 (Gävle). Skriv kortfattat vad för typ av intyg du behöver ta prover för. 
Ange namn, kontaktuppgifter och personnr.
Vi bokar därefter en tid åt Dig och du får en kallelse till Ditt första besök. 

2. Första besök/inskrivning
Vid första besöket, som kan ta upp till en timme, träffar du någon av våra mottagningssköterskor. Du får då berätta om anledning till ärendet, tidigare historik och sjukhistoria. Du får även information kring de rutiner som gäller för de följande provtagningarna. Redan när vi startar upp ditt ärende bokar vi in läkartiden.

OBS!
Till det första besöket tar du med dig föreläggandet/beslutet du har fått av Transportstyrelsen, ev medicinlista samt ID handling. Utan ditt beslut kan vi inte påbörja ditt ärende.

3. Provtagningsperiod 
Till de följande provtagningarna meddelas du via SMS oannonserat med kort varsel enligt Transportstyrelsens krav.

För blodprover använder du remissen du får från oss och lämnar provet på hälsocentral eller sjukhus.
För urinprov får du en tid till vår mottagning. 
När alla prover är klara får du tiden till läkaren för intygsskrivning.

4.Läkarintyg  
Läkarintyget som Transportstyrelsen kräver, innehåller 8 sidor med frågor som ska besvaras av läkaren. Där ingår också en bedömning gällande eventuella alkohol-eller drogproblem och prognosen för framtiden.

Intyget utfärdas efter godkända prover och erlagd betalning, därefter skickar vi det till Transportstyrelsen.   

5. Beslut
Transportstyrelsen är den instans som fattar beslut.  När du fått nytt beslut från Transportsstyrelsen t e x angående fler provtagningar så hör av dig så snart som möjligt så bokar vi in dig. All kommunikation sker via dig till oss vg beslutet. Vi har ingen kommunikation med Transportsstyrelsen ang ditt ärende.